Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Кафедра технології ліків, організації та економіки фармації

DSC04520

Зав. кафедри Кухар О.О., к. фарм.. н., доц.

Кафедра технології ліків, організації та економіки фармації створена у 2003 році 21 липня (Наказ МІ УАНМ №132) на базі реорганізації кафедри фармації з курсами фармацевтичної хімії, токсикологічної хімії, фармакогнозії, аптечної та промислової технології ліків, організації та економіки фармації згідно нормативних вимог та у відповідності з рішенням Вченої Ради МІ УАНМ від 26 червня 2003 року протокол №11.

На кафедрі працюють також старші викладачі, серед яких:

Білан О. А. та Новикова Л. Г.

На кафедрі викладають наступні дисципліни:

-          Організація та економіка фармації;

-          Менеджмент і маркетинг у фармації;

-          Фармацевтичне законодавство;

-          Охорона праці в галузі;

-          Патентознавство;

-          Належні практики у фармації;          Курси за виробництвом:

-          Фармакоекономіка;                            — Теорія і практика професійної комунікації;

-          Історія медицини і фармації;             — Особливості зовнішньоекономічної

-          Етика і деонтологія у фармації;         діяльності підприємств фармацевтичної галузі.

-          Основи біоетики.

Фармакоекономіка — прикладна наука, яка є методологією порівняльної оцінки медичних технологій (методів профілактики, діагностики та лікування, в т.ч. з використанням ЛП), на основі всебічного комплексного аналізу результатів їх застосування та економічних витрат. За своєю суттю вона є еклектичною інтегральною наукою, що використовує терміни та поняття, які належать до трьох наукових категорій:

-          медичних  (характеризують клінічні результати медичних технологій (дієвість, ефективність, безпека));

-           гуманістичних (відбивають клінічні результати медичних технологій через сприйняття їх пацієнтом і суспільством (поліпшення якості життя пацієнта, комплаєнс));

-          економічних (описують фінансову складову медичних технологій (витрати, економічна ефективність)).

Викладачі кафедри – автори і співавтори 5 підручників, 9 навчальних посібників, серед яких:

1….

2….