Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Кафедра терапевтичної стоматології

Кафедра терапевтичної стоматології була створена у 1994 році.

Завідуючий кафедрою
д.мед.н., проф. Олійник Олена Анатоліївна

 

Професорсько-викладацький склад кафедри терапевтичної стоматології  нараховує 13 осіб, з них 4 мають наукову ступінь (1 доктор наук, 3 кандидата медичних наук). Більшість викладачів кафедри є висококваліфікованими фахівцями, науковими співробітниками. На кафедрі підготовлено до офіційного захисту 4 кандидатських дисертації та затверджено до виконання дві теми кандидатських дисертацій. На кафедрі навчаються студенти 2, 3, 4, 5 курсів стоматологічного факультету та лікарі- інтерни.
На кафедрі працюють кваліфіковані викладачі, серед яких: кандидати медичних наук, доценти – Пушенко А.І.  (150 опублікованих наукових праць), Лукоянова Н.С.( 43 опубліковані наукові роботи), Демент’єва О.В. (60 опублікованих наукових праць).

На кафедрі викладають наступні дисципліни:
– пропедевтику терапевтичної стоматології;
– терапевтичну стоматологію.

             Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

  • Профілактика стоматологічних захворювань
  • Лікування та профілактика карієсу зубів, захворювань пародонта з використанням засобів рослинного походження
  • Фітолікування в стоматології
  • Застосування нових методів діагностики та лікування з використанням фізичних методів (ультразвуку, лазерних технологій тощо).

Викладачі кафедри – автори і співавтори 1 підручника та 5 навчальних посібників, серед яких: 
1.Терапевтическая стоматология. Пропедевтика терапевтической стоматологии. /Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко, А.М. Политун и др.; под ред. А.В. Борисенко/. Учебник в 4 Т., – Т.1. (на русском языке для иностранных студентов) Киев. 2-е изд. Медицина. 2011. 400 с.
2.Терапевтична стоматологія: Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис. /М.Ф. Данілевський, А.В. Борисенко, А.М. Політун та ін.; за ред. А.В. Борисенко/. Підручник у 4 Т., – Т.2. ВСВ «Медицина». 2010. 560с.
3.Терапевтическая стоматология: Кариес. Пульпит. Периодонтит. Ротовой сепсис. /Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко, А.М. Политун и др.; под ред. А.В. Борисенко/. Учебник в 4 Т., – Т.2. (на русском языке для иностранных студентов). Медицина. 2010. 544 с.
4.Эндодонтия подросткового и взрослого возраста. Руководство. /Мария Бараньская-Гаховская, под ред. Лидии Постек-Стефаньской, научный редактор издания на русском языке профессор А.М. Политун/. Львов. ГалДент. 2011. 496 с.

Контактна інформація: е-мейл – terdent@kmu.edu.ua,
адреса – м. Київ, вул. Антона Цедіка, 7.
Конт. тел.: +38(044) 402 1833