Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Кафедра інфекційних хвороб, фтизіатрії та пульмонології 

DSC_0136

Завідувач кафедри Мельник Василь Павлович, професор, доктор медичних наук, Заслужений лікар України, академік АНВШ України.

Кафедра інфекційних хвороб, фтизіатрії, пульмонології та дерматовенерології була створена у вересні 1996 року.

На кафедрі працюють 7 викладачів, серед яких:
Доктор медичних наук, проф., академік Академії наук Вищої школи України – Панасюк О. В.
Доктор медичних наук, проф. – Топольницький В. С.
Кандидати медичних наук, доц. – Шупенько М. М. та Галузинський В. П.
Хурса Т. Г. – в.о. доцента кафедри, кандидат медичних наук.
Петренко Олексій Олександрович – асистент, кандидат медичних наук.
На кафедрі викладають наступні дисципліни:
– Фтизіатрія;
– Пульмонологія;
– Інфекційні та шкірні хвороби;
– Шкірні хвороби.

Фтизіатрія — (від грец. Фθίσις – сухоти, виснаження і грец. Ιατρεία – лікування) – розділ клінічної медицини, що вивчає причини виникнення, закономірності поширення і механізми розвитку туберкульозу, викликані ним патологічні процеси в організмі людини і методи його профілактики, діагностики та лікування.
Пульмонологія (від лат. pulmo (pulmonis) — легеня і грецького логос — вчення) — розділ клінічної медицини, що вивчає хвороби органів дихання: трахеї, бронхів, легень і плеври. В самостійний розділ медицини від фтизіатрії і онкології пульмонологія відокремилася у 2-й половині ХХ століття, цьому сприяло зростання захворюваності на бронхіт і інші хронічні неспецифічні захворювання легень (НЗЛ).

Викладачі кафедри – автори і співавтори 3 підручників та 2 навчальних посібників, серед яких:
1.Підручник «Фтизіатрія» під редакцією проф. Мельника В.П. – Київ: 2008 – 296 с.
2.Пульмонологія та фтизіатрія [Текст]: Підручник: у 2-х т. / За ред. Ю.І. Фещенка, В.П. Мельника, І.Г. Ільницького. – Київ, Львів: Атлас, 2009. – 1336 с. – 261 рис. – 147 табл.
3.Національний підручник «Пульмонологія та фтизіатрія» у 2-х т. / За ред. Ю.І. Фещенка, В.П. Мельника, І.Г. Ільницького. – Київ, Львів: Атлас, 2011. – 1362 с.

Контактна інформація: е-мейл – infdes@kmu.edu.ua,
адреса – м. Київ, вул. Амосова, 5 (Інститут епідеміології), тел.: +38(044) 562 87 14
м. Київ, вул. Харківське шосе, 121/3, тел.: +38(044) 562 17 70
м. Київ, вул. Ризька, 1 (КМКЛ №9), тел.: +38(044) 562 8714.