Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

 

Кафедра внутрішніх, професійних та дитячих хвороб

 

 д.м.н., проф. Самарін Д.В.

Кафедра внутрішніх, професійних та дитячих хвороб була створена в 1994 році, реорганізації відбувались в 2001, 2007 роках.

 На кафедрі працюють визнані викладачі, серед яких:

Доктор медичних наук, проф. – Назар П. С.

Доктор медичних наук – Батушкін В.В.

Кандидати медичних наук, доц. – Дембіцкий В. Л., Пі соцький С. А.,

Іванчук В. П., Левон М. М.

На кафедрі викладають наступні дисципліни:

– Внутрішні хвороби;

– Пропедевтична терапія;

– Пропедевтики внутрішніх хвороб;

– Пропедевтична педіатрія;

– Дитячі хвороби;

– Променева терапія.

Вну́трішні хворо́би (терапі́я, вну́трішня медици́на) — це розділ медицини, що займається проблемами етіології, патогенезута клінічних проявів захворювань внутрішніх органів, їхньої діагностики, нехірургічного лікування, профілактики та реабілітації.

Променева терапія, також Радіотерапія — використання іонізуючих випромінюваньз лікувальною метою. Променева терапія — один з основних методів лікування онкологічних хворих. В ряді випадків вона застосовується і при деяких непухлинних захворюваннях — артрозах, спондильозах, панариціях, гідраденітах, гострих і хронічних запальних процесах тощо.

Викладачі кафедри – автори і співавтори … підручників та 2 навчальних посібників, серед яких:

  • Назар П.С., Мягков І.І. Хронічний бронхіт.  Монографія.  Тернопіль. 1994.246с.

 

  • Назар П.С. Пропедевтика захворювань внутрішніх органів. Підручник. Видавнича компанія «КИТ» Київ, 2005. 400  с.
  • Назар П.С. Найпоширеніші захворювання внутрішніх органів. Навчальний посібник. Київ.: ТОВ «Видавництво Сталь», 2012 – 672 с.
  • Назар П.С., Шевченко О.О. Прикладна імунологія. Навчальний посібник. Київ.: ТОВ «Видавництво Сталь», 2013 – 625 с.

e-mail: masha_levon@mail.ru НАЗАР Павло Степанович,

batushkin@ukr.net БАТУШКІН Валерій Володимирович,

dkl8@ukr.net ДЕМБІЦЬКИЙ Володимир Леонідович.