Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Кафедра кафедра іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

obsh1

Загальна інформація
      Кафедра гуманітарних дисциплін, мов та фізичного виховання була створена 28 серпня 1992 року.
На кафедрі викладають наступні дисципліни:
–    Латинська мова
–    Англійська мова
–    Французька мова
–    Українська мова
–    Російська мова як іноземна
–    Філософія
–    Політологія
–    Основи психології та педагогіки
–    Історія медицини
–    Історія України
–    Історія української культури
–    Основи економічних теорій
–    Соціологія
–    Деонтологія
–    Біоетика
–    Культура розумової праці
–    Культура спілкування
–    Фізичне виховання

Наукова тема кафедри: Формування національних та загальнолюдських цінностей у студентів медичних і фармацевтичних навчальних закладів.
На кафедрі працює лабораторія «Формування особистості студента – майбутнього лікаря», здобутки якої щорічно висвітлюються на наукової конференції з проблем формування особистості студента майбутнього лікаря.

Керівництво

kirikЗавідувач кафедри Кірик Тамара Вікторівна,
кандидат педагогічних наук, доцент

Кірик Т.В. закінчила філологічний факультет Туркменського державного університету ім. М.Горького (м. Ашгабат) 
Закінчила аспірантуру при Київському Державному університеті ім. Т.Г. Шевченка (Київський національний  університет ім. Т.Г. Шевченка) – факультет міжнародних відносин. 
У 2005 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Педагогічні засоби подолання фонетичної інтерференції у тюркомовних студентів в умовах вищого навчального закладу» за спеціальністю 13.00.04 –  теорія та методика професійної освіти. У 2006 році отримала науковий ступінь доцента.
Працює над докторською дисертацією за тему «Філософія гуманітарних та педагогічних вимірів сучасної парадигми вищої медичної освіти» за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти.
За час роботи в університеті підготовлено 2 кандидата наук, є керівником аспірантів.
Має  більш120 наукових публікацій, 3навчальних посібника, 2 монографії.
На кафедрі працює з 1991 року. Очолює кафедру з 2006 року.

Співробітники кафедри

DSC_0229Корсак Костянтин  Віталійович доктор  філософських наук, професор

Корсак Костянтин Віталійович  закінчив Київський державний університет ім. Шевченка (Київський національний університет), фізичний факультет у 1965 році. 
У 1970 році захистив кандидатську дисертацію і отримав ступінь кандидата фізико-математичних наук.
У 2006 році захистив докторську дисертацію «Соціально філософський аналіз, тенденції розвитку тріади «людина – суспільство – освіта» на початку ХХІ століття» за спеціальністю 09.00.10 – Філософія освіти.
Працює на кафедрі гуманітарних дисциплін та мов з 2004 року.
Викладає філософію

image007

Дебич М.А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін та мов
    Дебич М.А. закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (Київський національний лінгвістичний університет) у 1983 р. Працює на кафедрі гуманітарних дисциплін та мов з 2002 р. викладачем англійської та французької мов.
    12 квітня 2012 р. захистила кандидатську дисертацію «Проблема гуманізації вищої освіти у діяльності ЮНЕСКО» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки.

 

 

Григанська Інга Віталіївна кандидат психологічних наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін та мов, завідувач лабораторії «Формування особистості лікаря».

Красавін Сергій Володимирович кандидат філософських наук,  в .о. доцента кафедри гуманітарних дисциплін та мов.

Кравчук Ганна Ізотівна старший викладач
Кравчук Г.І. закінчила Київський державний університет  ім. Т.Г. Шевченка (Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка ) у 1984 році. Працює на кафедрі гуманітарних дисциплін та мов з 2000 року викладачем англійської мови.

Шевчук Ірина Костянтинівна старший викладач.
Шевчук І.К. у 2001р закінчила Київський національний університет культури і мистецтв, кваліфікація культуролога, соціолога культури. 
У 2004р закінчила Український інститут лінгвістики і менеджменту, кваліфікація лінгвіста, перекладача англійської мови
Працює на кафедрі з 2004 року.

DSC_0289

Ляліна Ольга Олександрівна ст. викладач

Одержала вищу освіту у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка (Київський Національний Університет ім. Т.Г. Шевченка)у 1993 році
Працює на кафедрі гуманітарних дисциплін, мов та фізичного виховання з 2004 року, викладає  курс «Російська мова для іноземних студентів».

 

 

 

 

 

Кірик Марія Андріївна ст. викладач

DSC_0243

Кірик М.А. одержала вищу освіту у  Київському національному економічному університеті ім.. Вадима Гетьмана у 2009 році за спеціальністю міжнародна економіка. Працює на кафедрі гуманітарних дисциплін, мов та фізичного виховання з 2009 року, викладає  курс  «Основи економічних теорій».

 

 

 

 

 

DSC_0270

Редько-Шпак Леся Вікторівна ст. викладач
Редько-Шпак Л.В. закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка) у 1999 році.
Здобула другу вищу освіту у Інституті економіки при Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка., за спеціальністю менеджмент організації.
Працює на кафедрі гуманітарних дисциплін, мов та фізичного виховання з 
2008 року.

 

 

 

Рибалко Галина Миколаївна відповідальна за дисципліну фізичне виховання.

Рибалко Г.М. майстер спорту з художньої гімнастики. Працює на кафедрі з 1994 року.

Білозьоров Володимир Олександрович старший викладач
Білозьоров В.О. майстер спорту з плавання. Працює на кафедрі з 2000 року.

Наукова робота
Викладачі кафедри автори і співавтори навчальних посібників:
1.    Кірик Т.В. «Основи педагогіки» навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
2.    Бурмака Н.П., Кірик Т.В., Гуртова І.В. «Основи психології» навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
3.    Дебич М.А., Завадська В.В., Кірик Т.В. «Правила написання та оформлення рефератів» навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

image015Щороку кафедра гуманітарних дисциплін, мов та фізичного виховання проводить Міжнародну науково-практичну конференцію починаючи з 2000 року. Тема конференції «Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків». Конференція входить до реєстру МОН МС України.

 

Громадсько-виховна робота кафедри

Щороку працівники кафедри гуманітарних дисциплін,мов та фізичного виховання проводять екскурсії для студентів перших, других курсів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів.
Екскурсія «Будьмо знайомі» проводиться у вересні, на початку навчального року задля того щоб студенти могли познайомитись один з одним та з кураторами груп.

image017

 

Екскурсія у Національний музей-садибу 
М.І. Пирогова

 

 

 

 

Національний музей-садиба М.І. Пирогова розташований в південно-західній частині міста Вінниці, у живописній садибі Вишня, де впродовж останніх двадцяти років (1861-1881) жив і працював видатний вчений, геніальний хірург, анатом, творець воєнно-польової хірургії, засновник товариства Червоного Хреста, прекрасний педагог і громадський діяч Микола Іванович Пирогов.
Співробітники кафедри гуманітарних дисциплін, мов та фізичного виховання є кураторами груп першого курсу.

Контактна інформація: е-мейл – imsd@kmu.edu.ua,
адреса – м. Київ, вул. Харківське шосе, 121 (6 поверх)тел.: +38(044) 562 17 70,
м. Київ, вул. Привокзальна, 6 (ТОВ «Спортивні споруди «Схід»), тел.: +38(044) 566 44 17.