Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

1 липня терміном на 5 років  КМУ УАНМ отримав позитивне рішення Експертної ради при Державній акредитаційній комісії щодо продовження дії акредитаційного сертифікату

для спеціальностей 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010005 «Стоматологія», 7.12020101 «Фармація».