Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

senchuk

Зав. кафедри Сенчук А. Я., д. мед. н., проф.

Кафедра акушерства та гінекології була створена у 1996 р.

На кафедрі працюють викладачів, серед яких:

Кандидати медичних наук, доц. – Чермак І. І., Дмітриченко Л. Ю., Вороненко , Тітов О. В.

На кафедрі викладають наступні дисципліни:

– Акушерство;

– Гінекологія.

Акушерство —клінічна дисципліна, яка вивчає фізіологічні і патологічні процеси, що відбуваються в організмі жінки у зв'язку з зачаттям і вагітністю, в пологах і післяпологовому періоді, а також розробляє методи допомоги породіллі, профілактики та лікування ускладнень вагітності та пологів, захворювань плода та новонародженого.

Гінекологія (від грец. Γυναίκα – «жінка» і λόγος – «вивчення») – галузь медицини, що вивчає захворювання, характерні тільки для організму жінки, перш за все – захворювання жіночої репродуктивної системи. Більшість лікарів-гінекологів на сучасному етапі також є акушерами.

Викладачі кафедри – автори і співавтори 12 навчальних посібників та 1 підручник, серед яких:

  1. Скачко Б.Г., Сенчук А.Я., Орещук Г.О. Медична енциклопедія для батьків та дітей, 2005.–448с.
  2. Гриф МОН. Венцківський Б.М., Камінський В.В., Грищенко В.І., Жилка Н.Я., Сенчук А.Я., Астахов В.М. Патологічне акушерство (змістові модулі з дисципліни «Акушерство і гінекологія»). Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів. К.: Чайка-Всесвіт, 2009. – 112 с.

Контактна інформація: е-мейл – obstetrics@kmu.edu.ua,
адреса – м. Київ, вул. Харківське шосе, 123 (Пологовий будинок).
Конт. тел.: +38(044) 564 65 51.