Лікарями не народжуються - ними стають в КМУ! | NO ONE IS BORN A DOCTOR! BECOME ONE AT KMU!

Види послуг

Вартість освітніх послуг за навчання встановлюється відповідно Договору: 

  • оплата освітньої послуги вноситься  на поточний рахунок Університету, одноразово (всю суму) або частками  не пізніше ніж за 10 (десять) днів до початку кожного семестру. 

«Оплата проживання в гуртожитку здійснюється відповідно до Договору шляхом внесення обумовленої суми авансовим внеском  до 1 календарного числа місяця (до початку проживання). Оплата послуг здійснюється тільки на поточний рахунок Університету».

  • При зміні цін та тарифів на комунальні послуги і інше, розмір плати за користування приміщенням перераховується та визначається на момент їх введення і повідомляється через дошку оголошень або іншим шляхом.

Встановлення диференційованої плати за навчання студентам — відмінникам: 

  • у разі безперервного відмінного навчання Студента впродовж декількох семестрів оплата за навчання здійснюється згідно діючого Положення Університету;      ПІЛЬГИ 
  • розмір диференційованої плати за навчання має тимчасовий характер та визначається окремо в кожному випадку рішенням ректорату.

Платні додаткові послуги, що виникли внаслідок порушення з боку Студента встановленого порядку навчання, а саме:

  • відпрацювання пропущених без поважних причин занять та прострочення строку безкоштовного відпрацювання пропущених з поважних причин занять;
  • навчання за індивідуальним планом та/або індивідуальним графіком;
  • перескладання іспитів та заліків після планової та додаткових сесій за дозволом ректора Університету;

Інші послуги оплачуються згідно "Положення про порядок оплати навчання та додаткових освітніх  послуг". 
Ліквідація академічної різниці проводиться  на платній основі, а також за умови відсутності заборгованості в оплаті за навчання поточного семестру. 
Надання додаткових послуг та ліквідація академічної різниці проводиться за розпорядженням деканату тільки після оплати Студентом їх вартості.